Montferland

Goede doelen

INDEX-HOME

jukebox digitaal

Reactieformulier

CNC-laser cutter Zwarte Piet VERKEERSDREMPELS Ontv.Berichten ANWB.

Seniorenclub OuweTaaie (een groep 50+ die wekelijks het wel en wee via de mailclub met elkaar delen.)

Ne schonen oude dag VROME PLAATJES Hoog water Benzine prijzen Stikstof

Ouwe Taaie is een internetplatform voor een ruime kring van vaste volgers, veelal ouderen, die hier de gelegenheid wordt geboden hun visie te uiten over allerlei maatschappelijke onderwerpen die hen raken. Het is bijzonder nuttig dat individuele burgers, die in deze tijd vermalen dreigen te worden tussen de raderen van de overheid, grote instellingen en bedrijven, zo'n platform hebben om gevoelens en ervaren problemen, maar ook gewoon aardige invallen of grappen, met elkaar te delen en uit te dragen. Dat hier behoefte aan is blijkt uit het feit dat deze site al jaren verrassend voor de dag komt. De inhoud komt van betrokken volgers en niet van de webmaster. Dat degenen die kopij inzenden daaraan hun naam niet verbinden lijkt me vanzelfsprekend, want het gaat hen niet om hun persoonlijke, maar om collectieve belangen, en ze willen geen van allen als Kop van Jut dienen. In principe zijn in het kader van de vrijheid van meningsuiting alle bijdragen welkom die niet nodeloos kwetsend zijn voor individuele personen. In het algemeen zou het instanties en overheid, die via Ouwe Taaie kritiek ondervinden, alles waard moeten zijn om serieus en concreet met de geuite gevoelens uit de maatschappij aan de slag te gaan. De menselijke maat dreigt in de hele samenleving uit het oog te worden verloren. Juist senioren, die de tijd van kleinschaligheid nog hebben meegemaakt, hebben dit  proces zich in decennia geleidelijk zien voltrekken en waarschuwen nu zeer terecht voor het probleem en primair de uitwassen van een dreigende totalitaire maatschappij. Daarbij zingt (gelukkig) ieder vogeltje zoals het gebekt is. Als individuele volgers langs andere wegen invloed uit willen oefenen op maatschappelijke processen, bijvoorbeeld door een appél te doen op inspraakorganen, staat hen dat uiteraard vrij. Ik hoop u hiermee wat inzicht te hebben gegeven in de totstandkoming van deze veelgelezen en verfrissende publiekssite.

 

Als individuele volgers langs andere wegen invloed uit willen oefenen op maatschappelijke processen, bijvoorbeeld door een appél te doen op inspraakorganen, staat hen dat uiteraard vrij. Ik hoop u hiermee wat inzicht te hebben gegeven in de totstandkoming van deze veelgelezen en verfrissende publiekssite. Aldus een sympathisant  Ouwetaaie.nl

Suggesties en eventuele verbeterpunten horen wij graag van u!     

Binnengekomen berichten via reactieformulier

Klokkenluider falende ouderenzorg Ben Oude Nijhuis overleden   KLIK HIER

Dé belangenorganisatie voor senioren   meer info  KLIK HIER!

Twents Woordenboek

Ne schonen oude dag

VROME PLAATJES Hoog water   CNC

Reactieformulier