INDEX-HOME

PENSIOENEN

Reactieformulier

Geldklopperij Zwarte Piet VERKEERSDREMPELS Ontv.Berichten ANWB

Beste meneer/mevrouw,
Hartelijk dank voor uw vraag aan ANWB Experts. Wij streven er naar om uw vraag binnen 5 werkdagen te beantwoorden.      Met vriendelijke groet,    ANWB Experts

11-5-21             Goedemiddag  OuweTaaie,
Dank voor uw uitgebreide mail waarin u voorbeelden aandraagt om het verkeersleven van de automobilist in Nederland aangenamer te maken. Een ervan is het laten verdwijnen van de verkeersdrempels. Uw mail heb ik besproken met onze belangenbehartigers op het gebied van verkeersveiligheid. Hieronder hun reactie. Verkeersdrempels:
Er zijn zeker voordelen om de verkeersdrempels in Nederland weg te halen want ze zijn verre van comfortabel maar zonder deze snelheidsremmers zouden er veel meer ongelukken in woonwijken gebeuren.  En dat is precies de reden waarom de ANWB niet zal pleiten om ze weg te halen. Het lastige is dat ieder land zijn eigen manier heeft om de verkeersveiligheid te bevorderen. Dat komt deels doordat de situatie per land verschilt en de aanpak daarop is aangepast. In Nederland staat het beheer en onderhoud van wegen op een relatief hoog niveau. Daarmee onderscheiden wij ons van veel landen. Verkeersdrempels zien wij als een noodzakelijk kwaad. Ze zijn verre van comfortabel, maar zonder deze snelheidsremmers zouden er veel meer ongelukken in woonwijken gebeuren.

Puntenrijbewijs
Uw voorstel om als alternatief een puntenrijbewijs zoals in Duitsland in te voeren zodat mensen wel uitkijken om boetes te krijgen anders raken ze hun rijbewijs kwijt, begrijpen we. Wij pleiten voor een verkeersboetestelsel dat leidt tot veiliger gedrag in het verkeer. De hoogte van het boetebedrag moet het risico van de overtreding op de verkeersveiligheid reflecteren; verkeersdeelnemers moeten zich hier bewust van zijn. Daarbij onderstreept de ANWB dat verkeersboetes niet gebruikt moeten worden als inkomstenbron om begrotingen te sluiten, maar ten goede moeten komen aan de verkeersveiligheid.  Met onze rijscholen zetten we ons in om zoveel mogelijk veilige bestuurders op te leiden om ook op dat onderdeel van de verkeersveiligheid onze bijdrage te leveren.

Wij begrijpen dat u desondanks nog veel onbenutte kansen ziet in het verkeersbeleid. Verkeersveiligheid heeft voor de ANWB een hoge prioriteit en wij behartigen de belangen van onze leden op alle niveaus en onderdelen hiervan, aldus onze belangenbehartigers.
Meneer Timmermans, misschien is bovenstaande reactie niet helemaal de reactie die u had gehoopt maar u heeft wel duidelijkheid. Mocht u nog vragen hebben, dan hoor ik dat graag.
Met vriendelijke groet,
ANWB Experts

24-5-21    Goedemorgen OuweTaaie,
Hartelijk dank voor uw reactie op ons antwoord, die ik ook een beetje had verwacht.
Uw reactie stuur ik door naar onze belangenbehartigers op het gebied van verkeersveiligheid.
Mochten zij nog inhoudelijk willen reageren of van standpunt veranderen, dan laten we u dat uiteraard weten.

Met vriendelijke groet,    ANWB Experts Monique Kruse

experts@anwb.nl <experts@anwb.nl>   Verzonden: dinsdag 25 mei 2021 08:29   Aan: info@ouwetaaie.nl RE: verkeersdrempels     Beste mensen,
Te hoge snelheid meestal oorzaak verkeersongelukken.
De enige goede manier om bestuurders aan de ter plaatse geldende snelheid te houden
is het invoeren van boete naar draagkracht en het puntenrijbewijs.
Dan zijn er zelfs geen verkeersdrempels meer nodig!
Dit is het enige middel dat effectief is! Overtuigend bewezen in Duitsland.
Zie ook op https://ouwetaaie.nl/Verkeersdrempels.htm                    
Verkeersdrempel zijn alleen van nut als er om de 200 meter een ligt.
Hoge verkeersboetes treffen alleen de man met de pet.
Verkeer remmende maatregelen 30 km/u. etc. Hebben bijna geen enkele nut,
Als er geen sanctie opstaat zoals boete naar draagkracht en het puntenrijbewijs.
De ANWB is van mening dat verkeersboetes niet gebruikt moeten worden als inkomstenbron om begrotingen te sluiten, maar ten goede moeten komen aan de verkeersveiligheid. Als dit zo was waarom hebben we de hoogste verkeersboetes, de duurste brandstofprijzen van Europa. Nederland is het duurste land voor de bijtellingen als enigste land BPM.
Wie wel eens in Duitsland auto rijdt zal het opgevallen zijn als er langs de weg een verkeersbord opduikt met b.v. max. snelheid 60KM ziet men onmiddellijk dat auto’s voor hem reageren aan de remlichten die aangaan. Door het punten rijbewijs houd men zich hier aan de verkeersregels. Dit is een van de vele voorbeelden waarom een puntenrijbewijs noodzakelijk is geworden
Nieuwe verkeersdeskundige bij allerlei instanties willen graag direct scoren door het aanleggen en promoten van verkeersdrempels. Alle beschikbare media wordt geļnformeerd, hoe gemotiveerd ze zijn wat betreft verkeersproblemen oplossen.
In tussen springen wij van de een naar de andere verkeersdrempel.   Groet van www.ouwetaaie.nl