VROME PLAATJES

GRAAIERS

INDEX-HOME

PENSIOENEN

Reactieformulier

CBR grote chaos FRAUDE VERKEERSDREMPELS Wat U DWARS zit Brommerke

FLAUWEKUL

MOPPEN

Laatste NIEUWS

LEUKE TIPS

MUZIEK

Seniorenclub OuweTaaie (een groep 50+ die wekelijks het wel en wee via de mailclub met elkaar delen.)

Ouwe Taaie is een internetplatform voor een ruime kring van vaste volgers, veelal ouderen, die hier de gelegenheid wordt geboden hun visie te uiten over allerlei maatschappelijke onderwerpen die hen raken. Het is bijzonder nuttig dat individuele burgers, die in deze tijd vermalen dreigen te worden tussen de raderen van de overheid, grote instellingen en bedrijven, zo'n platform hebben om gevoelens en ervaren problemen, maar ook gewoon aardige invallen of grappen, met elkaar te delen en uit te dragen. Dat hier behoefte aan is blijkt uit het feit dat deze site al jaren verrassend voor de dag komt. De inhoud komt van betrokken volgers en niet van de webmaster. Dat degenen die kopij inzenden daaraan hun naam niet verbinden lijkt me vanzelfsprekend, want het gaat hen niet om hun persoonlijke, maar om collectieve belangen, en ze willen geen van allen als Kop van Jut dienen. In principe zijn in het kader van de vrijheid van meningsuiting alle bijdragen welkom die niet nodeloos kwetsend zijn voor individuele personen. In het algemeen zou het instanties en overheid, die via Ouwe Taaie kritiek ondervinden, alles waard moeten zijn om serieus en concreet met de geuite gevoelens uit de maatschappij aan de slag te gaan. De menselijke maat dreigt in de hele samenleving uit het oog te worden verloren. Juist senioren, die de tijd van kleinschaligheid nog hebben meegemaakt, hebben dit  proces zich in decennia geleidelijk zien voltrekken en waarschuwen nu zeer terecht voor het probleem en primair de uitwassen van een dreigende totalitaire maatschappij. Daarbij zingt (gelukkig) ieder vogeltje zoals het gebekt is. Als individuele volgers langs andere wegen invloed uit willen oefenen op maatschappelijke processen, bijvoorbeeld door een appél te doen op inspraakorganen, staat hen dat uiteraard vrij. Ik hoop u hiermee wat inzicht te hebben gegeven in de totstandkoming van deze veelgelezen en verfrissende publiekssite.
Als individuele volgers langs andere wegen invloed uit willen oefenen op maatschappelijke processen, bijvoorbeeld door een appél te doen op inspraakorganen, staat hen dat uiteraard vrij. Ik hoop u hiermee wat inzicht te hebben gegeven in de totstandkoming van deze veelgelezen en verfrissende publiekssite. Aldus een sympathisant  Ouwetaaie.nl

 

Suggesties en eventuele verbeterpunten horen wij graag van u!     

Binnengekomen berichten via reactieformulier

Klokkenluider falende ouderenzorg Ben Oude Nijhuis overleden   KLIK HIER

Dé belangenorganisatie voor senioren   meer info  KLIK HIER!

Tja het land van buigen en kruipen zal binnenkort geen ENKELE traditie meer hebben! Wanneer is de kerstboom
of liever gezegd het hele kerstfeest aan de beurt? O ja, Pasen zal er het eerst aan moeten geloven
...

Twents Woordenboek

Nederland bovenaan op de corruptielijst heeft in verhouding de meeste TOPGRAAIERS-ZAKKENVULLERS-FRAUDEURS

MAX heeft uw steun nodig: word lid!

Ne schonen oude dag

 

Onvoorstelbare lange lijst met fraudegevallen  

Seks op leeftijd

-------------

Reactieformulier